Aflați despre costurile de expediere

* - câmp necesar

Servicii de brokeraj vamal

Servicii vamale și de brokeraj în Moldova și Transnistria. Declarația vamală a mărfurilor, vămuirea mărfurilor.

Republica Moldova este parte la principalele reglementări și convenții internaționale care reglementează regulile de transport al mărfurilor și procedurile de control vamal între diferite țări. Printre acestea se numără Convenția TIR, Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR), cooperarea vamală în cadrul CSI și altele. Astfel, pentru expedierile dinspre/în Moldova sau în tranzit prin Moldova, se aplică standardele general acceptate de vămuire, inclusiv prezentarea și înregistrarea declarației vamale a mărfii (CCD), controlul asupra exactității datelor privind mărfurile, controlul asupra plății taxelor vamale, etc.
De aceste aspecte se ocupă un broker vamal autorizat să efectueze operațiuni și servicii vamale, de brokeraj și de intermediere pe teritoriul Republicii Moldova și al Transnistriei.

Calculul preliminar al taxelor vamale, și costul serviciilor de brokeraj, pentru importul de mărfuri în Moldova sau Transnistria, îl puteți afla la tel. +37368677712, +373 777 88958

Vămuirea în Moldova și Transnistria – rapidă, de înaltă calitate și eficientă din punct de vedere al costurilor.

În Moldova, serviciile de declarare și vămuire în vamă sunt prestate direct de peste 50 de companii, inclusiv atât agenți economici locali, cât și mari companii internaționale specializate într-o gamă completă de servicii de transport și de brokeraj vamal. Care sunt principalele sarcini ale unui broker vamal la exportul, importul sau tranzitul prin Moldova?

— întocmirea și depunerea declarației vamale de marfă la autoritatea vamală;

— Clasificarea mărfurilor în conformitate cu Nomenclatorul activităților economice externe ale Republicii Moldova sau ale CSI;
— Selectarea codului SA în temeiul căruia se stabilesc ratele taxelor vamale, ale accizelor și ale taxelor;
— calcularea taxelor vamale;
— Obținerea de autorizații pentru anumite categorii de mărfuri;
— controlul asupra procesului de vămuire și a îndeplinirii tuturor procedurilor vamale;
— Consultanță privind tarifele vamale și vămuirea mărfurilor.

În general, esența cooperării dintre companiile de transport sau proprietarii de mărfuri și un broker vamal este de a obține vămuirea mărfurilor cât mai repede posibil, în maximum două zile lucrătoare, și de a reduce costurile financiare în comparație cu trecerea prin vamă pe cont propriu.

Costul serviciilor de brokeraj vamal în Moldova și Transnistria.

Să luăm ca exemplu tarifele unor servicii de brokeraj în Moldova: completarea Declarației vamale a mărfii (Cargo Customs Declaration) – 120 lei (10$), efectuarea în vamă a Declarației vamale de tranzit sau de export a mărfii – 400 lei (30$), taxele vamale se achită separat ținând cont de valoarea mărfii, efectuarea Declarației vamale de import a mărfii – 650 lei (50$), întocmirea documentelor suplimentare pentru vămuire și costuri suplimentare de manoperă – 650-1000 lei (50-80$).Costul serviciilor vamale și al taxelor vamale pentru marfă se negociază în avans, în conformitate cu Declarația vamală a mărfii, și o cerere preliminară cu descrierea încărcăturii și a mărfurilor destinate Moldovei.
Solicitarea serviciilor de brokeraj și a taxelor vamale pentru export/import de mărfuri din/în Moldova și Transnistria la telefon +373 686 77712, în Tiraspol +373 777 88958

Vămuirea se efectuează în conformitate cu normele și reglementările generale stabilite în Codul vamal al Republicii Moldova.

În conformitate cu reglementările vamale, vămuirea mărfurilor este responsabilitatea autorităților vamale de frontieră și interioare, iar serviciul vamal stabilește în mod independent unde se efectuează vămuirea anumitor categorii de mărfuri și transporturi. Limba oficială în care se procesează toate documentele vamale este limba națională a Republicii Moldova. În timpul procedurii de vămuire, persoanele autorizate în ceea ce privește mărfurile, bunurile, vehiculele importate sau reprezentanții acestora – un expeditor de mărfuri sau un broker vamal – au dreptul de a fi prezente.

Procedura de vămuire începe cu prezentarea documentelor justificative pentru vehicul, încărcătură și mărfurile transportate. După controlul vamal, livrarea mărfurilor poate fi continuată până la locul de destinație. Tranzitul mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova de la biroul vamal de plecare la biroul vamal de destinație are loc în conformitate cu procedura de tranzit T-1.

Condițiile de plasare și de depozitare a mărfurilor într-un antrepozit fiscal.
În cazul în care mărfurile, la momentul intrării în Republica Moldova, nu corespund cerințelor prevăzute de legislația națională și nu pot fi plasate sub o anumită denumire vamală, există depozitarea temporară a mărfurilor într-un antrepozit fiscal, fără plata drepturilor de import și a altor măsuri vamale. Procedura de depozitare temporară este reglementată de un ordin al Serviciului Vamal și se desfășoară pe baza unei declarații succinte.

La încheierea tranzitului sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declarației sumare, brokerul vamal depune o declarație vamală de marfă pentru vămuirea mărfurilor, separat pentru fiecare document de transport. Mărfurile cu o valoare totală care nu depășește echivalentul a 50 EUR și în alte cazuri prevăzute de lege nu sunt supuse declarării. Procedura de vămuire se încheie cu eliberarea documentelor și punerea în liberă circulație a mărfurilor.

Moldova pune în aplicare mecanisme de simplificare a vămuirii mărfurilor.

Întrucât Moldova aspiră la Uniunea Europeană, există o tendință de liberalizare a normelor vamale și de simplificare a procedurilor de control vamal, urmând exemplul UE, pentru a optimiza importul și exportul de bunuri și mărfuri. Și activitatea brokerilor vamali este afectată de această tendință: Serviciul Vamal al Republicii Moldova propune anularea sau diminuarea considerabilă a garanției bancare de 8 mln de lei necesare pentru obținerea licenței de prestare a serviciilor de brokeraj. Serviciul Vamal este de părere că este suficient să se obțină o garanție de la brokeri numai pentru tranzitul mărfurilor. Se propune, de asemenea, dezvoltarea unui nou model pentru sistemul de garantare, care s-ar putea baza pe principiile carnetelor TIR.

Anul trecut, în Moldova a fost introdus un sistem simplificat de vămuire „la domiciliu” sau „la fața locului” pentru a simplifica procesul de vămuire pentru marile companii de bună credință care au mai mult de 100 de tranzacții de export-import pe an și care nu au comis încălcări vamale majore. În prezent, declarațiile vamale pot fi transmise electronic direct de la birou, fără a mai fi nevoie să se prezinte încărcătura pentru export sau import pentru control vamal. Se preconizează că peste 20% din totalul operațiunilor vamale vor fi efectuate în cadrul acestui sistem.

Pentru a solicita un calcul preliminar al taxelor vamale pentru importul de mărfuri în Moldova și Transnistria, vă rugăm să sunați la numărul de telefon +37368677712 la Tiraspol. +37368677712, în Tiraspol +373 777 88958

Calculul costurilor